ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองข่า
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2530
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554