ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521