ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2548
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2502
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2560