ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2547
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2533
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2554
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2547
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2531
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554