ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทับร้าง
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2563
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2563
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562