ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2555
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2522
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543