ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2535