ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2548
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2549
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548