ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2548
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554