ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2520
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537