ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2507
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2562
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2543
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2555
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2526
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2557
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556