ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2552
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2517
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558