ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535