ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนคูณ
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559