ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยบง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530