ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเดื่อ
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2561
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550