ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทามจาน
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2500
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2544