ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2548
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2540