ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2524
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553