ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2562
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2532
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2529
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554