ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองหอย
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2563
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2545
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2519
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2541
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2563