ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2563
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2533
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2563
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560