ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2524
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2558