ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2662
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2560