ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529