ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2532
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556