ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2516
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2513
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2532
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2513
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2513
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540