ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2529
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549