ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2558