ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2522
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2520
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540