ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเจาทอง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2562
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2523
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562