ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านซับชมภู
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2528
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2528
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560