ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559