ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2532
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2541
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2557
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543