ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองปลา
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560