ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2549
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2554
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2550
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556