ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540