ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแม่พุง
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2524