ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนริมวัง ๒
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555