ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยกล้า
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558