ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2549
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2526
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549