ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2563
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2537