ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2520
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2521
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545