ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553