ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557