ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนปอวิทยา
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2509
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2523
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2541
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2553