ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 0
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2560
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545