ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2560
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2558