ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2548
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2526
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555