ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแม่เอาะ
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2548
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 0
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2563
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547